הלוואה בערבות מדינה

כחלק מהסיוע לעסקים קטנים ובינוניים להיפתח להתפתח ולצמוח קמה הקרן להלוואות בערבות המדינה שתפקידה העיקרי הוא לעזור לאותם עסקים לקבל מימון והלוואה.

מה תפקידה של הקרן ?

הקרן להלוואות בערבות המדינה החלה לפעול בשנת 2003 והמטרה שלה היא לסייע  לכל עסק בכל מיקום גיאוגרפי לגדול ולהתפתח. ניתן דרך הקרן לקבל הלוואות לפתיחה של עסק חדש או להמשכיות של עסק קיים- כלומר הלוואה לצורכי הון חוזר. ההלוואה ניתנת בערבות המדינה על ידי הבנק והמלצה של גוף מתאם (BDSK) בנוסף להחלטת וועדת אשראי.

מי זכאי להלוואה?

הזכאות להלוואה היא לעסקים חדשים או לעסקים קיימים שעומדים בקריטריונים הנחוצים לצורך קבלת ההלוואה וכל עוד מדובר בהלוואה לצורכי הון חוזר.

במידה ומדובר בעסק חדש התנאים הם:

  • עסק בהקמה
  • עוסק פטור המעוניין לשנות את הסטאטוס לעוסק מורשה או חברה בע”מ
  • עסק ללא מסגרת אשראי קיימת
  • עסק ביתי המעוניין לעבור למשרד חיצוני לצורך הפעלת העסק והמחזור המצטבר שלו לא עולה על חצי מיליון ₪ מיום ההקמה שלו.

במידה ומדובר בעסק קיים התנאים הם:

  • יזם שהחליט לרכוש עסק פעיל –ההלוואה תינתן עד גובה של 35% מעלות רכישת העסק.
  • עסק קיים שמעוניין להגדיל את הפעילות העסקית- צורך באשראי גדול יותר, רכישת ציוד נוסף, עוד כוח אדם, הגדלת מלאי וכיוצא בזה.

מהו התהליך לצורך קבלת הלוואה בערבות המדינה?

החברה שנבחרה להפעיל את הקרן להלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים הינה חברת BDSK והיא פועלת באישור משרד האוצר. תפקידה להיות הגורם המקשר וכך דרכה ניתן לברר זכאות, מהם המסמכים הרלוונטיים ולהגיש את הבקשה. נציג מטעם החברה הוא אחד מהיושבים בועדה הסופית שמחליטה על אישור או סירוב לבקשה. התהליך עצמו מורכב מהשלבים הבאים:

  • מילוי שאלון והשגת כל המסמכים הרלוונטיים
  • שליחת כל החומר לבדיקת החברה
  • כלכלן יצור קשר עם בית העסק על מנת לבקר בעסק שלו ולהשלים מידע חסר
  • במידה ולא יתקבל אישור להלוואה ישלח מכתב המנמק מדוע. במידה וכן יתקבל אישור להלוואה יפתח תיק ויועבר לסניף הבנק בהתאם לבקשת בית העסק
  • נציג הבנק ייצור קשר על מנת לתאם פגישה עם בעל העסק
  • הבקשה מועברת לוועדה לצורך החלטה סופית. חברי הועדה עם מגורם המקשר, נציג הבנק, ונציג מעטם משרד האוצר והכלכלה. לאחר מכן יינתן אישור סופי והלוואה בערבות המדינה.