התאחדות יועצי המשכנתאות

התאחדות יועצי המשכנתאות

במהלך חודש יולי 2016 היה לי הכבוד להצטרף כמזכיר הכללי לועד המנהל של עמותת יועצי מימון לדיור (ע"ר), הידועה בשמה "התאחדות יועצי המשכנתאות".

התאחדות יועצי המשכנתאות הוקמה על ידי מיטב יועצי המשכנתאות בארץ מתוך מטרה לקדם את מעמדם של יועצי המשכנאות בחקיקה, לשפר ולשמר את רמתם המקצועית של חבריה, לפקח על השירותים והייעוץ אשר ניתנים ללקוחות והעלאת מודעות בקרב ציבור הלווים.

התאחדות יועצי המשכנתאות הוקמה בתחילת יוני 2016 לאחר שבנקים למשכנתאות שינו את אופי העבודה שהיה נהוג עד אותה עת מול יועצי המשכנתאות ומול ציבור הלווים והיא חרטה על דגלה את השמירה על ציבור הלווים נוטלי המשכנתאות.

התאחדות יועצי המשכנתאות מובילה היום את נושא הסדרת מעמד היועץ בחקיקה על ידי פעילות פרלמנטרית, תקשרותית, ציבורית ומשפטית.

בנוסף התאחדות יועצי המשכנתאות עוסקת כל הזמן בכנסים והשתלמויות לחבריה כגון הכנס המקצועי מיום 4.9.2016.